14_1-06-50

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และรศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. พร้อมด้วยคณบดีทุกคณะ และคณาจารย์ ให้เกียรติร่วมในพิธีบายศรีลูกนเรศ ปกเกศสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมีชินกร ไกรลาศ รับหน้าที่หมอขวัญ เรียกขวัญนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีการผูกข้อมือรับขวัญ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive