16-06-50

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2550 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้างานกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมพีธีทำบุญหอพัก ในโครงการทำบุญหอพักและรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ โดยหลังจากพิธีทำบุญหอพักแล้ว มีการจัดประกวดนิสิตแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบด้วย ณ หอพักนิสิต 3-8 และ อาคารสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
































[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive