22-06-50

มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความร่วมมือกับกองทัพภาพที่ 3 และหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก รวมเดินขบวนในงาน "พสกนิกรชาวไทยรวมใจสมานฉันท์ รู้รักสามัคคีทำความดีถวายในหลวง" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive