24-06-50

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรม โดยมีนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวนการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งทางชมรมส่วนกลงได้มีการตั้งบูธ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้สมัครเข้าชมรมและยังมีการแสดง ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร เกี่ยวกับชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากนั่นเวลา 15.30 น.ก็มีการแสดงคอนเสิร์ตของ OIC ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพจากองกิจ+องค์การนิสิต)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive