26-06-50

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเดินรณรงค์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วม ต่อต้านเอาชนะยาเสพติด ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive