07-07-50

เมื่อวันที่ 7 กรกฤาคม 2550 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. เป็นประธานในการเปิดการประกวด freshy NU.2007 โดยมีการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการลูกพระฆเนศ จากนั้นได้มีการประกวด freshy boy &girl ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive