1-14-07-50

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาเชี่อมความสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร หนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 1-14 กรกฏาคม 2550โดยมีขบวนแห่และการแสดงพลังเรื่องของการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องของการรับน้องปลอดเหล้า รณรงค์แต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ จากทุกคณะ ณ บริเวณสนามกีฬา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive