11-07-50

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานในโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการลูกพระฆเนศ ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive