13-07-50

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรม โรด์โชว์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภายงานได้มีการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ที่ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมงานในคร้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นรถประหยัดพลังงาน สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานทดแทน สิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดทางเลือกของการใช้พลังงาน ในโครงการ "ปตท. ร่วมสานฝัน นักประดิษฐ์ ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน"

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive