13-14-07-50

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2550 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน.เป็นประธานเปิดพิธีเข้าค่ายส่งเสริมศิลธรรม โดยมีงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิคนำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่ายในโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 ณ วันสวนร่มบารมี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive