14-07-50

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2550 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย หนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 17 โดยมีผศ.อรรถวุฒิจารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมชมการประกวดสแตนเชียร์ของแต่ละคณะ ณ สนามกีฬา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคที่ 1 รอชมต่อภาคที่สองนะครับ)

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 ]
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive