29-07-50

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2550 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริการ คณาจารย์ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก และนิสิต ร่วมกันทำพิธีบรวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทำบุญในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 17 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive