12-08-50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อม นิสิตและบุคลากร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมวางพานพุ่มสักการะ จากนั้นมีการแสดงของนิสิต สาชาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive