26-08-50

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2550 นางสาวพรทิพย์ น้อยเขมา รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต นำนิสิต บุคลากรร่วมดครงการหอพักอาสาช่วยเหลือชุมชน ณ โรงเรียนบ้านน้ำดำ ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive