08-3-50

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 นางพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็๋นประธานในพิธีเปิดโครงการยุทธศาสตร์หอพักบ้านหลังที่สองของงเรา โดยมีผู้ประกอบการหอพัก เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของร้านเกมส์ มาร่วมรับฟัง จากนั้นวิทยากรในการจัดเสวนา ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เจ้าของร้านเกมส์ ผู้ประกอบการหอพัก และตัวแทนนิสิต มน.ร่วมพูดคุยการใช้ชีวิตหอพักและระเบียบการดูแลหอพัก ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive