30_08-2_09-09-50

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและให้การต้อนรับคณะโครงการประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการสรุปบทเรียนการทำงานเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2550 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายนได้มีการประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการสรุปบทเรียนการทำงานเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

พิธีบายศรีสู่ขวัญ


ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive