08-09-50

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการวัยใส..ห่างไกลเอดส์ โดยมีการจัดอบรมให้กับนิสิตผู้สนใจ จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่วัดพระบาทน้ำพุ และได้มอบเงินช่วยเหลือจากการบริจาค 44000 บาท พร้อมของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive