โครงการเข้าร่วมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงาน 3rd Sabah International Folklore Festival 2007

ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นผู้นำนิสิตโครงการลูกพระฆเนศ เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในโครงการเข้าร่วมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงาน 3rd Sabah International Folklore Festival 2007 ได้รับเกียรติจากเมือง Kotakinabalu รัฐ Sabah ประเทศ Malaysia ร่วมงาน 3rd Sabah International Folklore Festival 2007 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างดีในด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ทางการแสดงออก ความประณีตวิจิตรบรรจง ที่ไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือน เพื่อเป็นการตอบสนองตามหลักพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล นำทีมโครงการลูกพระ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive