19-09-50 พิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มน. ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี นางสมพิศ ทองสุก ผอ.กองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับ คุณวัลลพ เจียรวนนท์ และทีมงานได้มามอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุนให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องนเรศวร 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive