13-15-10-50

เมื่อวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก โซนภาคเหนือตอนล่าง เพื่อไปเล่นในรอบมหกรรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกมส์ต่อไป

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive