19-20-10-50

เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบรองชนะเลิศ โดย ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนจากแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ณ อาคารอเนกประสงค์

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive