10-11-12

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2550 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2550 ณ วัดเสาธงหิน ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 ]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive