22-11-50

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ โดย ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนลานกระบือวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท , โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รมว.วัฒนธรรม เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท , โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท , โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และเกียรติบัตรCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive