23-11-50

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในงานราตรีแห่งสายน้ำ เทศกาลลอยกระทง เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีการลอยกระทงและมอบรางวัลการประกวดนางนพมาศ และกระทงใหญ่ประจำปีนี้ ณ ลานสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพถ่ายโดยวันชนะ จูบรรจง)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive