5-12-50

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ,นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีกิจกรรม ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การแสดงถวายพระพรโดยนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ และนิสิตชมรมสืบสานล้านนา การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive