29-01-51

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกองกิจการนิสิต ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมนนเรศวร 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive