1-02-51

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยนายกองค์การนิสิต และประธานสภานิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม กรุงเทพ เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมนเรศวร 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive