28-03-50

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2551โดยมีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 40 คน จากนั้นได้เดินทางเข้าพื้นที่ ที่ทำกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2551 ณ บ้านดอนม่วง หมู่ 10 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive