10-04-51

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมรณรงค์โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดพิษณุโลก โดยได้มีนายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธี และปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive