10-04-51_1

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมพิธีงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้มีการรดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส จากนั้นมีการประกวดทูตสุขภาพ โดยได้วงดนตรีลูกทุ่งโครงการลูกพระฆเนศ มาขับกล่อมบรรเลงตลอดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive