11-04-51

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2551 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านดอนม่วง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive