04-05-51

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. เป็นประธานเปิดงานนพปูจา ศิลป์ล้านนา สักกาป้อหลวง ของชมรมสืบสานลานนา โดยภายในงานได้มีการแสดงต่างๆ มากมาย ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive