2-9-05-51

เมื่อวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร "นเรศวรเกมส์" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 โดยมีนักกีฬาและทีมงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ขอบคุณช่างภาพ เกียรติศักดิ์ แย้มกลีบบัว กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

ประเภทกีฬากรีฑา[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive