27-29-05-51

เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. เป็นประธานในโครงการค่าย Beginning Camp 51 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ในสาขาภาควิชาต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนิสิตใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ขอบคุณช่างภาพ วันชนะ จูบรรจง)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive