30-05-51

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ผศ.สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกนเรศวรร่วมใจ ขับปลอดภัย รักวินัยจราจร และมอบนโยบายรณรงค์วินัยจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Main conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เพื่อให้นิสิต และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีบทบาทในการรณรงค์การลดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดอุบัติเหตุ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ขับอย่างไรไม่ผิดกฎ” โดย ร.ต.อ.ภูวเนศวร์ ภูวเนศวร์บดี รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และการบรรยายหัวข้อ “ทฤษฎีวิชาการ เสริมทักษะการใช้รถใช้ถนน” แผนการจัดการถนนปลอดภัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์บุญพล มีไชโย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ , การบรรยาย หัวข้อ “ขับปลอดภัย รู้วินัยจราจร” โดยคุณเมฆินทร์ สุขเกษม วิทยากรจาก หจก.กิจชัยฮอนด้า และการฝึกภาคปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย โดยทีมงานจาก หจก.กิจชัยฮอนด้า ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive