21-06-51

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงานทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 99 รูป 1 ในโครงการ ตักบาตรพระ 500,000 รูป ทั่วประเทศ 76 จังหวัดทั่วไทย ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตหลังใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ช่างภาพโดย เกียรติศักดิ์ แย้มกลีบบัว กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร)

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive