27-06-51_1

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. เป็นประธานเปิดงานประกวดดาวเดือน และทูตสุขภาพ (นิสิต) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 17 คณะ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ช่างภาพ วันชนะ จูบรรจง)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive