6-07-51

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2551 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. เป็นประธานในโครงการไหว้ครูบาล้านนา ของชมรมสืบสานล้านนา โดยมีการแสดงฟ้อน การละเล่น ดนตรีพื้นบ้าน และผูกข้อมือ ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive