10-07-51

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ ร่วมงานวันไหว้ครู ขององค์การนิสิต โดยมีนิสิตใหม่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีงานวันนิสิตดีเด่น ของทางกองกิจการนิสิต ร่วมด้วยซึ่งมีนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยม หลังจากนั้นร่วมชมนิทรรศการผลงานของชมรมต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ช่างภาพ วันชนะ จูบรรจง)

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive