10-07-51_2

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายนริศ ปิยพฤทธิ์ ในงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ ขององค์การนิสิต มน. โดยในงานได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ คุณชินกร ไกรลาศ มาเป็นหมอขวัญ เพื่อเป็นรับขวัญนิสิตใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ช่างภาพ วันชนะ จูบรรจง)

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive