12-08-51

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน.พร้อมนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และนิสิต มน.เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นมีการแสดงของนิสิต สาชาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive