2-3-08-51

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2551 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกบุญชัย เสริญวงศ์สัตย์ หัวหน้างานกีฬา และบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรักกีฬา โดยมีนายวัฒนชัย สนองคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีนักเรียนจาก 5 โรงเรียน มาร่วมการฝึก และแยกย้ายไปฝึกพื้นฐานด้านกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร. เทศบาล 1 หนองตม (จิ้นตง) อำเภอ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

พิธีเปิด[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive