2-08-51

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551 นางสาวพรทิพย์ น้อยเขมา หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต นำบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมโครงการวัยใส ห่างไกลเอดส์ โดยได้รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อไปมอบให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 57000 บาท

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive