30-08-51

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551 ผศ.สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจัดการถนนปลอดภัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร และลูกนเรศวรร่วมใจ ขับปลอดภัย รักวินัยจราจร เพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางถนนในพื้นที่มหาวิทยาลัย และบริเวณใกล้เคียง ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive