2-09-51

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 กองกิจการนิสิต จัดโครงการ “พกถุงผ้า บอกลาถุงพลาสติก” ซึ่งเป็นกิจกรรมในมาตรการ 6 อ. (อากาศ/สิ่งแวดล้อม) ของโครงการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในช่วงเช้า ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวกับผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดนัด มน. ถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่จะร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และในส่วนของกองกิจการนิสิตที่ดูแลการจัดตลาดนัด มน. ทุกวันอังคาร ได้สนับสนุนให้มีการจัดโครงการ “พกถุงผ้า บอกลาถุงพลาสติก” โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า และลองหันมาช่วยกันหาวิธีที่จะใช้วัสดุธรรมชาติอย่างอื่นแทน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่วนในช่วงเย็นมีการจัดกิจกรรมที่ตลาดนัด มน. โดยบุคลากรกองกิจการนิสิต และทูตสุขภาพ (บุคลากร) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยกันพกถุงผ้ามาใส่ของ ในการมาซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ตลาดนัด มน. เพื่อช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง “พกถุงผ้า มาใส่ของ มองเท่ห์สวย ช่วยลดโลกร้อน”

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive