24-25-09-51

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยมีนายทวีศักดิ์ สว่างเมฆ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การแข่งขัน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากบุคลากรมหาวิทยาลัยในส่วนคณะและหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพวันแรก วันที่ 24 กันยายน 2551)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive