30-09-51

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ผศ.สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัย ร่วมเดิน ส่งต่อธงจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี และเดินส่งธงต่อให้หน่วยงานราชการอื่น ณ ชุมชนพระลือ จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive