7-10-51

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์เดินทางมาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 ให้กับนิสิตทุน ณ ห้องประชุมนเรศวร 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive