11-15-10-51

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2551 โดยมีมหาวิทยาลัยที่ร่วมเข้าแข่งขัน ดังนี้ มหาวิทยาลียเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive