17-10-51

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผศ.สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2551 โดยได้เงินกฐินในครั้งนี้ 500,000 บาท ซึ่งทางวัดจะนำไปปรับปรุง เมรุ ของวัดให้ได้มาตรฐาน ณ วัดสกัดน้ำมัน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

แห่องค์กฐิน 1610-51[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive